DAVID ELASHVILI

age: 24
Height: 154 Cm
Weight: 58 Kg
Hair: Blond
Eyes: Blue
Shirt: S
Shoes: 39