STARS BY SHARON AGENCY

shimon baservis-שמעון בסרוויס

השכלה
1992-1996 lee strausberg NYC
סדרות
2013 מלבי אקספרס.
2015 פצועים בראש, לה פמיליה, עקרון ההחלפה, אנחנו במפה.
2016 להיות איתה, מסובך, או בוי, סיבוב שני, מתים לרגע.
2017 שמחות, שלטון הצללים, כפת ברזל, יש לה את זה, קופה ראשית לה פמיליה.
2018 סברי מרנן, פאנץ’, LEAK.
פרסומות | קמפיינים
2015 קופ”ח מכבי.
2017 אינטרנט איטליה, הסברה ממשלתית, חתונה ממבט ראשון – פרומו.
2018 הקונגרס הציוני, מאקו, מילקי, מזרחי טפחות.
קולנוע
2016 דרייבר, פיגומים.
2017 איסתהר, ליידי טיטי, גאולה, 15 שנה, לאה דרור – זמרת.
כישורים נוספים
קראטה | נהג מקצועי | אופנוען |